Shenzhen Tanu Trading Co.,Ltd

สำหรับคนไทยที่ไม่ได้บินมาที่จีน

สำหรับคนไทยที่ไม่ได้บินมาที่จีน ต้องการนำเข้าสินค้าจีนผ่านเรา สามารถใช้บริการเราโดยขึ้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. ติดต่อแจ้งรายละเอียดความต้องการของท่านให้เราทางอีเมล์ เช่น สินค้าอะไร สเปคยังไง จำนวนเท่าไหร่ ต้องการให้Tanu Tradingบริการอะไรบ้าง และโปรดแจ้งข้อมูลของท่านให้เรา เช่น ชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ Line ID ฯลฯ

 

2. เราจะตอบกลับอีเมล์หาท่าน ให้คำแนะนำพร้อมเสนอราคาสินค้าแบบรวมค่าบริการของเราให้ท่าน

   หรือหากท่านเคยมีติดต่อผู้ขายได้ราคามาเรียบร้อยแล้ว เราจะเสนอแต่ค่าบริการของเราให้ท่าน

 

3. หลังจากสือสันทุกอย่างชัดเจน หากท่านคอมเฟริมการสั่งซื้อ สามารถโอนเงินตรงให้ผู้ขายในกรณีที่ท่านหาผู้ขายด้วยตนเอง หรือโอนเงินให้เราในกรณีที่เราเป็นคนหาผู้ขายให้ท่านและเสนอราคาแบบรวมค่าบริการให้ท่าน (นโยบายการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับผู้ขายแต่ละเจ้า Tanu Trading จะรายงานและปรึกษากับท่านในการสั่งซื้อแต่ละครั้งครับ)

 

4. หลังจากผู้ขายผลิตสินค้าเสร็จ เราสามารถช่วยเหลือท่านQCสินค้า รวบรวมสินค้าหากสั่งมาจากหลายที่ จนถึง Repacking และ บริหารการขนส่งสินค้าไปเมืองไทย

 

5. หลังจากท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทีมงานของเรายังจะเป็นตัวแทนของท่านในจีน คอยบริการช่วยเหลืองานของท่านอยู่เสมอ 

 

ค่าใช้จ่ายและค่าบริการของเรา

ระหว่างสือสันกันทางอีเมล์ก่อนท่านคอมเฟริมการสั่งซื้อ เราอาจช่วยท่านหาสินค้าหรือติดต่อโรงงาน ตรวจเช็คความน่าเชื่อถือของผู้ขายในจีน ให้คำแนะนำกับท่าน เสนอราคาให้ท่าน ขึ้นตอนเหล่านี้เราบริการท่านฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

 

ปกติเราจะเสนอราคาให้ท่านสองแบบ

แบบ A      

หากท่านได้ราคาจากผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เราช่วยเหลือการสือสัน การQC หรือการจัดส่งต่างๆ เราจะเสนอเป็นค่าบริการ ปกติจะคิดเป็น 2%-5% จากยอดเงินค่าสินค้ารวมที่ท่านสั่งครับ เราจะประเมินและเสนอค่าบริการให้ท่านตามรายละเอียดของการบริการครับ หากท่านเห็นว่าค่าบริการที่เราเรียกเก็บนั้นไม่เหมาะสม ท่านสามารถปรึกษาต่อรองกับเราได้ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพอใจกันและจะได้ร่วมมือกันไปอย่างยาวนานครับ

 

แบบ B 

 

หากท่านไม่ได้มีราคาจากผู้ขาย ต้องการให้เราหาผู้ขาย และสือสัน QC จนจัดส่งสินค้าไปไทยให้ท่าน เราจะเสนอเป็นราคาสินค้าต่อชิ้นที่แบบรวมค่าบริการเราและรวมค่าขนส่งไปไทยด้วยครับ ท่านจะได้คำนวนต้นทุนของท่านได้ง่ายและสะดวกครับ

 

การแลกเงินเพื่อจ่ายเงินค่าสินค้า

ในกรณีแบบ A

ท่านโอนค่าสินค้าตรงให้ผู้ขายตาม PI ของผู้ขาย

ท่านโอนค่าบริการของเราเป็นเงินไทยต่างหากเข้าไปบัญชีธนาคารกรุงไทยของเราครับ

 

ในกรณีแบบ B

หากท่านต้องโอนเงินหยวนให้เรา เราคิดอัตราแลกเปลี่ยนตามเว็บไซต์ Superrich CNY Selling Rate + 0.05 ณ วันที่ท่านโอนเงินครับ  เช่น  

 

หากท่านต้องโอนเงิน USD ให้เรา กรุณาโอนเงิน USD เข้าบัญชีธนาคารฮ่องกง HANG SENG BANK ของเราครับ

 

การเรียกเก็บเงินทุกครั้ง เราจะออก PI ส่งให้ท่าน และแจ้งรายละเอียดเบอร์บัญชีของเราใน PI ครับ

 


Copyright © 2017 Sippaprut | All rights reserved.