Shenzhen Tanu Trading Co.,Ltd

ขั้นตอนในการสั่งทำ

ขั้นตอนการร่วมธุรกิจกับ TANU TRADING

 

1. โปรดแอ๊ดไลน์ของทีมเรา และส่งรายละเอียดที่ต้องการให้ทีมเรา

2. ทีมเราจะรายงานรายละเอียดและราคาให้ท่านตามที่ต้องการ

3. หลังจากมีการตกลงสั่งซื้อ ทีมเราจะออก PI ส่งให้ท่าน

4. ท่านโอนเงินมัดจำเป็นเงินไทยให้เราตาม PI

5. ทีมเราจะสั่งทำและรายงานความคืบหน้าให้ท่าน

6. หลังจากสินค้าผลิตเสร็จ ทีมเราจะถ่ายรูปหรือวีดีโอให้ท่านเพื่อตรวจเช็ค

7. ท่านโอนเงินส่วนที่เหลือเป็นเงินไทยให้เราตาม PI

8. เราจัดส่งสินค้าให้ท่าน ดูแลจนท่านได้รับสินค้าอย่างเรียบร้อย

9. หากมีปัญหาอะไร ทีมเราจะดูแลและบริการท่านหลังการขายอยู่เสมอ

 


Copyright © 2017 Sippaprut | All rights reserved.