Shenzhen Tanu Trading Co.,Ltd

สำหรับคนไทยที่จะเดินทางมาที่จีน

สำหรับคนไทยที่จะเดินทางมาที่จีนเพื่อนำเข้าสินค้าจากจีน สามารถใช้บริการเราโดยขึ้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. ติดต่อแจ้งรายละเอียดความต้องการของท่านให้เราทางอีเมล์ เช่น สินค้าอะไร สเปคยังไง จำนวนเท่าไหร่ ต้องการให้Tanu Tradingบริการอะไรบ้าง และโปรดแจ้งข้อมูลของท่านให้เรา เช่น ชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ Line ID ฯลฯ

 

2. เราจะตอบกลับอีเมล์หาท่าน ให้คำแนะนำพร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายและค่าบริการของเราให้ท่าน

 

3. หลังจากสือสันทุกอย่างชัดเจน ท่านออกตั๋วเครื่องบินและยื่นวีซ่าเข้าจีน แจ้งรายละเอียดเวลาไฟล์ทบินไปกลับของท่านให้เรา เราสามารถวางแผนรายการเดินทางให้ท่าน และสามารถเช่ารถ จองโรงแรม และจัดล่ามมาอยู่กับท่าน

 

4. เวลาท่านมาถึงจีน ทีมงานของเรารับท่านและนำท่านไปคุยงานหรือสั่งซื้อสินค้าตามวัตถุประสงค์ 

 

5. เวลาท่านคอมเฟริมการสั่งซื้อ เราสามารถช่วยเหลือการQC Repacking และบริหารการขนส่งสินค้าไปเมืองไทย

 

6. หลังจากท่านบินกลับประเทศไทย ทีมงานของเรายังเป็นตัวแทนของท่านในจีน คอยช่วยเหลืองานของท่าน ไม่ว่าในการสือสันกับผู้ขาย การขนส่ง หรือ การโอนเงินต่างๆ

 

ค่าใช้จ่ายและค่าบริการของเรา

ระหว่างสือสันกันทางอีเมล์ก่อนท่านเดินทางมาที่จีน เราอาจช่วยท่านหาสินค้าหรือติดต่อโรงงาน ตรวจเช็คความน่าเชื่อถือของผู้ขายในจีน ให้คำแนะนำกับท่าน ขึ้นตอนเหล่านี้เราบริการท่านฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

 

ตอนท่านตกลงจะมาที่จีน ก่อนท่านเดินทาง เราจะเสนอค่าจ้างล่าม ค่าเช่ารถ ค่าโรงแรมต่างๆให้ท่าน ตามที่ต้องการครับ

 

หลังจากท่านบินกลับไปไทย หากท่านต้องการให้เราเป็นตัวแทนของท่านในจีน คอยบริการท่านต่อ เราคิดเป็นค่าบริการครับ

ค่าบริการของเรา ปกติจะคิดเป็น 2%-5% จากยอดเงินค่าสินค้ารวมที่ท่านสั่งของครับ เราจะประเมินและเสนอค่าบริการให้ท่านตามรายละเอียดของการบริการครับ หากท่านเห็นว่าค่าบริการที่เราเรียกเก็บนั้นไม่เหมาะสม ท่านสามารถปรึกษาต่อรองกับเราได้ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพอใจกันและจะได้ร่วมมือกันไปอย่างยาวนานครับ

 

การแลกเงินหยวนก่อนเดินทาง

ตามกฎหมายของจีน เวลาท่านบินมาที่จีน ไม่สามารถพบเงินสดเป็นเงินหยวนมากกว่า20000หยวนต่อคนครับ หากตรวจเจอจะโดนค่าปรับ 10% ครับ ดังนั้น เรามีบริการท่านแลกเงินเพื่อความสะดวกโดยท่านไม่ต้องพบเงินสดมาเยอะครับ

ก่อนเดินทาง ท่านสามารถโอนเงินไทยเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของเรา เวลามาถึง ล่ามของเราจะเอาเงินหยวนให้ท่านครับ

เราคิดอัตราแลกเปลี่ยนตามเว็บไซต์ Superrich CNY Selling Rate + 0.05 ณ วันที่ท่านโอนเงินครับ  เช่น  


Copyright © 2017 Sippaprut | All rights reserved.